اجزای پل بیلی

قطعات پل بیل، قطعات پلان پلاریزا, قطعات پل فولادی، اجزای پل تراس, truss bridge components.