فولاد جعبه دنده

تیرچه جعبه ی پیش ساخته، نوار فولادی فولادی, steel plate girder, steel box beam.