تماس با ما
Libby Chen

شماره تلفن : 008618652846913

WhatsApp : 008618652846913

Group Wall Group مسئولیت اجتماعی و خیریه

July 16, 2019

تحت تلاش گروه دیوار بزرگ،

کمک به نیازمندان به عنوان طرح و دیدگاه CEO Great Wall Group در طول راه اندازی شرکت بود

روستاییان می توانند کالاهای خاص را به بازار بفروشند تا پول کسب کنند؛ دانش آموزان در مسیر مدرسه امن خواهند بود. دیوار بزرگ 5 مجموعه پل ها را از مناطق فقیر حمایت کرده است. در آینده، دیوار بزرگ باید پل های خیریه بیشتری را در سراسر جهان بسازد.

با تشکر از گروه بزرگ دیوار