تماس با ما
Libby Chen

شماره تلفن : 008618652846913

WhatsApp : 008618652846913

تجربه بزرگ گروه وال

August 5, 2021

گروه وال وال گروپ در برخی از افراد به دلیل ایجاد تقاضای زیاد ، ساخت و ساخت پل های بیلی در سرتاسر جهان ، تجربه ، روابط انسانی و سرعت بخشیدن به کار را افزایش داده است.

برخی از کشورهایی که از ساخت پل بیلی وال گروه بزرگ بهره مند شده اند در زیر آمده است:

200- نوع 15.24m خط تنها خط SSR گالوانیزه بیلی در اندونزی

200- نوع 24.38m TSR دو خط باند گالوانیزه پل بیلی در مالزی

200- نوع 1000FT خطوط گالوانیزه پل بیلی گالوانیزه در میانمار

200- نوع 150 متر جهش TSR دو راه پل بیلی نقاشی شده در مغولی

بیشتر شهرها ، شهرها و استانها از مزایای کار شرکت بهره می برند و باعث می شود حرکت ساده و آسان تر شود.

گروه بزرگ وال بهتر به شما خدمت می کنند ،